Siklódról elszármazottak férfikórusa

A Siklódról elszármazottak férfikórusa többségében a Siklód településről az évek alatt elszármazott, elsősorban a közeli Székelykeresztúron élő emberekből áll.
A kórus vezetője Nagy Lajos tanár úr, aki szintén a falu szülötte.
Több éve immár, hogy tanár úr a falutalálkozóra készülve alkalmi kórust toborzott a keresztúri siklódiakból, mely eredményeként egy huszonöt – harmincfős férfikar jött létre, mely sikerrel szerepel az évi rendszerességgel megtartott falunapokon, úgy, mint belföldön, és külföldön.
Legnagyobb sikere 2009-ben a Hollókői bornapokon volt, amikor több száz ember könnyezve hallgatta a 25-30 férfi előadását.
2010 májusában a felvidéki (ma Szlovákia) Kalondán, a Palóc Székely Összetartozás Ünnepe napján léptek föl.
A kórus rendszeres fellépője a székelykeresztúri napoknak, és további meghívásoknak is eleget tesz.

A Katonaénekek a siklódiak emlékezetében című könyv 2008-ban jelent meg a Siklódról elszármazottak férfikórusának előadásában, mely méltó hírverője a falunak.
A könyv 156 lejegyzett dallammal és CD melléklettel jelent meg Nagy Lajos gyűjtésében.
A könnyebb áttekinthetőséget segíti a csoportosítás is: a fejezetek regutadalokat (55), katonadalokat (68), huszárdalokat (20), háborús kesergőket (9) és katonatémájú polgári táncdalokat (4) tartalmaznak. Kegyeleti jellege is jelentős a kiadványnak: e dalok megjelentetésével, jegyzi meg a szerző, emlékeztetni szeretnének arra a százötven siklódi személyre, akik a harctéren vagy másutt, a két világégés áldozataivá váltak. A kötet értékét a CD mellett emeli a képmelléklet színes fotóanyaga, az adatközlők és énekesek névsora, a szómagyarázat és a dallammutató.

Hangfelvétel: László Csaba. Fényképezés, számítógépes kottaírás és nyomdai előkészítés: ifj. Nagy Lajos. Kiadja az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület és a székelykeresztúri Szitakötő Egyesület, Székelykeresztúr 2008)