Siklód - TestvérkapcsolatMédiacenter


Képgaléria Videó AudióValutaárfolyam

Online rádiók

Online hírportálokKövessen minket!


Menu:
Siklód, és a környező települések időjárása.


SIKLÓD: É.sz. 46°.51’ , K. h. 25°.05’, Átlagos magasság: 840mPartnereink


Testvértelepülésünk Hollókő

Siklódnak van testvérkapcsolata!

Immár büszkeséggel mondhatjuk, hogy Palócföld éke, az UNESCO Világörökség részét képező Nógrád megyei Palóc település Hollókő, testvértelepülésévé fogadta Siklódot, a kicsiny székelyföldi, sóvidéki települést, a „Hegyre szúrt falut a világ végén”.
Büszkeséggel tölt el minden siklódi, és Siklódért tenni akaró embert a kapcsolat, mely révén Siklód vált Hollókő első a határon túli Magyar testvértelepülésévé!
A világhíres település, jó példával szolgálhat nekünk,és minden székelyföldi településnek,  hogy milyen irányban érdemes fejlesztetni falunkat, s remélhetőleg iránymutatást ad abban is, hogy elindulhasson a székely sóvidéki építkezés elemeit hűen őrző siklódi házak helyi védettség alá történő helyezése.
A szorosabbra fűzött kapcsolat révén, várhatóan, még több hollókői, és siklódi lakos vehet részt egymás rendezvényein, melyet eredményekén további szoros barátságok kötődhetnek.
Köszönet minden érintettnek, hogy a kapcsolat, és a testvér települési szerződés létrejöhetett!Azonban….. van további két település (a felvidéki Kalonda, és a Jászságban található Jászivány), melyekkel egyre mélyülő baráti kapcsolatot ápolunk.
Űgy gondoljuk, hogy skanzen jellegű településünk kiemelkedő építészeti értékekben való gazdagsága, a Kós Károly örökségét képező református templomunk, gazdag kulturális, és népi hagyományaink, megfelelő vonzótényezőt jelentenek, és lesznek olyan további települések (hazaiak vagy határon túliak), akik szívesen lennének partnereink.
Mi nyitottak vagyunk, és sóvidéki meleg siklódi vendégszeretetünkkel várjuk a velünk testvéri kapcsolatot kialakítani

 

HOLLÓKŐ (Anyaország), KALONDA (felvidék), és Jászivány (Anyaország)

Nagy örömünkre szolgál, hogy szoros kapcsolatot ápolhatunk a híres anyaországi településsel, Hollókővel. Mint mindenki tudja, Hollókő a kicsiny, pár száz fős, Nógrád megye középső részén található település, 1987-ben első magyarországi helyszínként, vált UNESCO Világörökség részévé. (Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed, az Andrássy út és történelmi környezetével együtt)
Palócföld éke, s egyben Közép-Európa legépebben megmaradt, egységes palóc építészeti stílust tükröző faluja Hollókő, melynek legnagyobb értéke az ófalu nagy részét kitevő, 58 védett épületet magába foglaló falurezervátum, mely őrzi a XVII. századi népi építészet remekműveit.

Kalonda, alig 800 m-re helyezkedik el a gúnyhatártól, a Felvidéken található, pár km-re a híres Ipolytarnóctól.
Fontos eredménynek tartjuk, hogy egy, az Anyaországtól elcsatolt területről származó településsel sikerült felvennünk a kapcsolatot, mely hasonlóan erős nemzeti gyökerekből táplálkozik, mint Hollókő.

Jászivány: Jászivány a Jászság keleti részén, Heves megye határán található. A település a Hevesi – sík nevű kistáj területén fekszik, mely a Bükki Nemzeti Park védelme alá tartozó tájvédelmi körzet. Tari András polgármester úr, a képviselő testület néhány tagja képviseltetet magát a 2011.05.14.-én megrendezésre került Székely- Palóc Összetartozás napján.

Közös kapcsolat fontosabb mérföldkövei:

A Hollókői Húsvéti fesztivál. 2012. április 8-9.

Hollókő testvértelepülései között Siklód is műsorral, és Siklódról szóló időszakos kiállítással képviselteti magát hagyományos húsvéti rendezvényen, amelyre a világörökség részét képező palóc település színvonalas programmal készül.
Még egy érdekes Siklóddal kapcsolatos eseményre hívom fel a tisztelt olvasók figyelmét:
Siklódról szóló időszakos kiállítás veszi kezdetét Hollókőn, az Ófalu Katolikus templomához közeli házban. A Siklódhoz közel álló szervezők ötletét Szabó Csaba polgármester úr támogatta, mely eredményeképpen számos tárgyi emlék, népviselet, a faluval kapcsolatos képek, szőttesek lesznek kiállítva.
A kiállítás anyaga fokozatosan bővül, nem végleges.
Ez a kiállítás teremthetne egy alapot, egy már sokat emlegetett Siklódi faluház-tájház, - vagy Siklódi szoba (az iskolában) - létrehozásával kapcsolatban…
A Hollókői rendezvénnyel kapcsolatban információt találtok a www.holloko.hu oldalon, és a következő linken: http://www.holloko.hu/hu/hollokoi-husveti-fesztival-2012-aprilis-8-9.html

2011.05.14 - Székely- Palóc Összetartozás napján


A Székely- Palóc Összetartozás napján megköttetet a testvér települési szerződés, mely eredményeként, immár hivatalosan is testvértelepülés Hollókő - Palócföld éke, az UNESCO Világörökség részét képező Nógrád megyei Palóc település – és Siklód, a kicsiny székelyföldi, sóvidéki települést, a „Hegyre szúrt falut a világ végén”.

2011.02.04-06. Hollókői látogatás.

Szabó Csaba, Hollókő (UNESCO Világörökség része) település polgármestere, és barátai néhány napos látogatásra (2011.02.04-06) érkeznek Siklódra, ahol elsősorban kötetlen programokon vesznek részt. A megbeszélések hivatalos részét a 2011-es év közös programjainak egyeztetése teszi ki.

2010. október 9 Szüreti mulattság Hollókőn. Siklódi fiatalok fellépése.

Ez alkalommal a felvonulással egybekötött szüreti mulatozásra került sor a Világörökséghez tartozó településen, ahová meghívást kapott Siklód település is. A 12 siklódi székelyruhába öltözött pár, és a székely táncok nagy közönségsikert arattak.
Az esemény alkalmával kézműves foglalkozások, hagyományőrző műsorok, és sok más színvonalas program tette színessé a szüreti mulatozást.
A nap egyik fénypontja volt a 2010-es év hollókői borának a megválasztása. Az esti beszélgetések, mulatozások, a kedves szavak, a siklódiak szeretetteljes fogadtatása tovább mélyíti, és erősíti a településeink között fennálló kapcsolatot.
Jó találkozást!

2010. július. 24 VII. Siklódi falutalálkozó

Újból sikeresnek mondható, a már hagyományosnak nevezhető, évről évre megtartott siklódi rendezvény, mely alkalmával testvértelepüléseink újból megtisztelték kicsiny falunkat jelenlétükkel, és még színvonalassá tették a siklódi falutalálkozót.
Mind az anyaországi Hollókőről, mind a felvidéki Kalondáról származó csaknem 50 fős küldöttség, színvonalas műsorral kedveskedett a kultúrotthont zsúfolásig megtöltő nézőközönségnek.
Az este folyamán az UNESCO Világörökség részét képező településről érkező vendégeink Hollókői lakodalmast mutattak be, míg a Kalondai küldöttség eladásban, - az utóbbi 2 évet bemutató fényképeken túl, számos könnyeket fakasztó archív felvételekkel fűszerezve - prezentálta a három település eddigi eseményekben dús kapcsolatát. A kalondaiak műsorát követően felcsattant a Székely, és a Magyar himnusz, melyet közösen zengett a kultúrotthonba összegyűlt közönség.
Az ünnepség, hajnalig tartó bállal ért véget.

2009. október. Hollókő, Kalonda (Felvidék)

A 2009-es év őszén került sort az év legutolsó találkozójára, ahol a két település együttműködéséről született egyelőre szóbeli megállapodás. A szűk körben lezajlott beszélgetések legfőbb témája az volt, hogy a nagytapasztalatokkal rendelkező település, hogyan, és milyen módon tudja átadni, megosztani tapasztalatait, s hogyan, milyen módon tud Siklód településnek segítséget adni a pályázatok tekintetében, és egyéb területen. Megállapodás született, hogy a két település, közösen nyújt be pályázatot, és különböző fórumokon, illetve egymás rendezvényein képviseli egymást. A két település között 2010 nyarán egy, a testvér-települési státuszt megelőző „együttműködési szerződés” aláírására kerülhet sor, mely még szorosabbá fűzheti a két település közötti együttműködést. Az őszi találkozó további témája volt, hogy siklódi fiatalok lépnek föl a 2010 augusztusában, Hollókőn tartott rendezvényen. A siklódi férfikórust, pedig újból várják a hollókői bornapokra.

2009. július. 26. VI. Siklódi falutalálkozó

A következő találkozóra 2009. július 26-án került sor, amikor a település képviselőtestülete, és további hollókői barátaink 25 fővel képviseltették magukat a Siklódi falunapokon. Ez alkalommal a vendégek Siklódon, családoknál voltak elszállásolva. Szabó Csaba polgármester úr az ünnepség alkalmával köszöntötte a falunapra, a világ számos pontjáról hazaérkezett siklódiakat, és a vendégeket. A falutalálkozó alkalmából siklódon töltött pár nap alatt kapcsolataink még jobban elmélyültek, és bátran mondhatjuk, hogy barátokat engedtünk haza az Anyaországba.

2009. május. 01-02. Hollőkői Bornapok

A kapcsolat folytatásaként a Siklódról elszármazottak férfikórusa kapott meghívást, és vett részt a 2009. május elején tartott Hollókői Bornapokon, ahol a csaknem 30 fős siklódi küldöttségen kívül, Siklódról elszármazott, az Anyaországban élő siklódiak, és a településhez szorosan kötődő anyaországi lakosok is részt vettek.
Az, immár hagyományos rendezvényen, a Siklódról elszármazottak férfikórusa fellépéseivel elsöprő sikert aratott.
Az itt töltött 3 nap alatt, szoros barátságok kötődtek a hollókői képviselőtestület, és a hollőkői emberek között. Felejthetetlen 3 napban volt része, a siklódi küldöttségnek. A meleg fogadtatás mellet, önzetlen, és nagyon színvonalas ellátásban részesültünk. Még egyszer köszönjük.

2008. november. Siklód

A Hollókő település polgármestere, Szabó Csaba úr, a képviselő testület egy részével 2008. novemberében látogatta meg a kicsiny székely – magyar településünket, a Hargita megyei Siklódot. Ez alkalommal Szőcs László, a községközpont vezetője, és Szováta város polgármestere Péter Ferenc fogadta Szabó Csaba hollókői polgármester urat, aki egy kerek asztal beszélgetéssel egybekötött jó hangulatban telt vacsoránál bemutatta az UNESCO Világörökség részét képező település rögös útját az 50 –es évektől kezdve a napjainkig. Az itt töltött pár nap alatt a hollókői küldöttség megismerkedett a településünk történetével, helyzetével, a hasonló tájképi, és építészeti hagyományokkal rendelkező Siklód falufejlesztési elképzeléseivel, és közelebbi barátságok is kötődtek. A beszélgetések eredményeként körvonalazódni látszott, egy későbbi együttműködés lehetősége.

Hollókővel kapcsolatos bővebb tájékozódásra nyílik lehetőség a következő honlapokon: www.holloko.hu ; www.holloko.lap.hu

KALONDA (Felvidék, ma Szlovákia)

Hasonlóan Hollókőhöz, baráti, - és reméljük, hogy egyre szorosabbá váló - kapcsolatot ápolunk a határon túlra szakadt kicsiny településsel, Kalondával, amely csak 800 – m-re található az Anyaország határától.

2010. május. 15. Palóc – Székely Összetartozás Ünnepe – Kalonda

Május közepén, a felvidéki Kalondán, a Palóc - Székely Összetartozás Ünnepe című rendezvényen, 48 siklódi származású ember, köztük, a meghívott Siklódról elszármazottak férfikórusa vett részt.
Az eseményről, Papp Sándor barátunk tollából (Pro Kalondiensis Polgári Társulás Elnöke) láthatunk egy érzelemdús beszámolót, mely a www.erdely.ma honlapon jelent meg.

2009. október. Hollókő, Kalonda (Felvidék)

A hollókői találkozón, a siklódi küldöttség meghívást kapott a felvidéki Kalondára, ahol a kötetlen hangulatú, ebéddel, és falusimertetéssel egybekötött találkozón Kalonda küldöttsége nevében Erdélyi Erzsébet, polgármester asszony, a képviselőtestület, Papp Sándor a Pro Kalondiensis Polgári Társulás vezetője és felesége, fogadta siklódi küldöttséget. A jó hangulatú találkozón közös pályázat lehetősége vetődött fel, és újabb találkozók egyeztetéséről volt szó.

2009. július. 26. VI: Siklódi falutalálkozó.

A kalondai küldöttség, Papp Sándor a Pro Kalondiensis Polgári Társulás vezetője és felesége, a hollókői barátainkkal érkezve vettek részt településünk hagyományos ünnepén, a VI Siklódi falutalálkozón, ahol megismerkedtek Siklóddal, a helyi emberekkel. Az ünnepség alkalmával Papp Sándor úr, és felesége egy nem szokványos ajándékkal kedveskedtek településünknek:
A kalondaiak három, nemzeti színű szalagokkal átkötött és lepecsételt öblösüvegben a település három „alkotóelemét” adták át: az „hajózható” Ipoly folyóból merített vizet (mert Kalonda határától vált 90 éve határfolyóvá az Ipoly), egy maréknyi szülőföldet a településről (mert a 21. század Európa Uniójában Szlovákiában meg akarják szabni, hogy ki nem léphet rá Magyarországról a Felvidék, magyarok által ezer éve lakott szülőföldjére), és egy üveg, kalondai gyümölcsökből főzetett házipálinkát (mert a kalondai, és környékbeli – immár – szórványmagyarságának saját erejére és orvosságára van szüksége az egyre csökkenő magyar élettér miatt, a megmaradásukért folytatott mindennapos küzdelemben. Köszönjük kalondai barátainknak kedvességüket.